Menighedsrådsvalget 2020

Tirsdag d. 15. september blev der valgt nyt menighedsråd for de kommende fire år. Det nyvalgte menighedsråd tiltræder d. 29. november.

Følgende blev valgt:

Robin Mertens

Niels-Ebbe Damgaard

Kirsten Damgaard

Rikke Christina Mattsson

Anders Torp Gundersen

Poul Erik Branebjerg

Ulla Willaing Jeppesen 

Cyril Olsen

Søren Dresmer-Hansen

 

Som suppleanter blev valgt:

Axel Pfeiffer

Inger Christensen

Mette Hjorth

Claus Harkjær

 

Mulighed for afstemningsvalg

Der kan opstilles en alternativ liste til det menighedsråd der blev valgt den 15. september. Hvis det sker, skal der afholdes et traditionelt afstemningsvalg den 17. november, hvor de ovennævnte optræder som én liste.

Opstilling af en alternativ liste skal ske på en særlig blanket der kan hentes på www.menighedsrådsvalg.dk. Listen må indeholde navne på op til 9 medlemmer og 9 suppleanter med valgret i sognet. Listen skal underskrives af 9 stillere med valgret i sognet. Listen afleveres til Niels-Ebbe Damgaard (40212595) eller Martin Bojesen (30251619) senest den 13. oktober. Yderligere information kan fås på kirkekontoret eller hos valgbestyrelsens formand, Martin Bojesen.