Nyt menighedsråd i 2020

Valg til menighedsråd sker i år på en ny måde. Folketinget har ændret lovgivningen fordi man ønsker at styrke demokratiet i Folkekirken. Den nye valgform skal gøre valgprocessen mere gennemsigtig og demokratisk legitim og skabe større engagement omkring valget. 

Det betyder at vi denne gang skal afholde et orienteringsmøde (d. 9/6 2020 kl. 19) og en valgforsamling (15/9 2020 kl. 19), hvor selve det nye menighedsråd vælges.

 

Orienteringsmøde

Vi skal vænne os til en ny måde at vælge menighedsråd på. Derfor holdes der allerede tirsdag den 9. juni kl. 19.00 et Orienteringsmøde om den nye valgform. På mødet giver menighedsrådet en orientering om valget og beretter om det forløbne års aktiviteter og rådets kommende opgaver. Menighedsrådet informerer om sidste års regnskab og næste års budget. Der er mulighed for at debattere ideer og ønsker til det kommende menighedsråd.

 

Valgforsamling

Det nye er blandt andet at medlemmerne og suppleanterne i menighedsrådet vælges på et offentligt møde ligesom på en generalforsamling. Dette møde kalder loven en Valgforsamling. Enhver der er medlem af folkekirken, har valgret og bor i Sorgenfri sogn (eller har flyttet sin valgret hertil i forbindelse med sognebåndsløsning) kan her stemme og lade sig vælge. For at skabe mere opmærksomhed om valget har man besluttet at Valgforsamlingen holdes samme dag i alle sogne i hele landet. Datoen er tirsdag den 15. september kl. 19.00.

På valgforsamlingen opstiller man kandidater til menighedsrådet og kandidaterne får mulighed for at præsentere sig. Der afholdes skriftligt valg og de ni kandidater der får flest stemmer er valgt til menighedsrådet for de kommende 4 år. Bagefter afholdes der på samme måde skriftligt valg af suppleanter til menighedsrådet.

Man kan læse mere om valget og menighedsrådets opgaver på en særlig hjemmeside: menighedsrådsvalg.dk

Vi håber at se rigtig mange både til Orienteringsmødet og til Valgforsamlingen.

 

Kunne du tænke dig at stille op til menighedsrådet?

Menighedsrådet er kirkens lokale demokrati. Menighedsrådet er med til at sætte retningen for kirken i Sorgenfri. Sammen med præsterne står menighedsrådet for at sikre at der sker en masse spændende ting i Sorgenfri kirke. Når der skal ansættes ny præst, er det menighedsrådet der indstiller en kandidat til Kirkeministeriet via Helsingør stift. Det er også menighedsrådet der ansætter og er arbejdsgiver for alt det øvrige personale. Menighedsrådet har ansvaret for Sorgenfri Kirkes bygninger og dets økonomi inden for de rammer som Kongens Lyngby Provsti udstikker. 

Der er brug for mange kompetencer og erfaringer i menighedsrådet. Og der er brug for gode kræfter der vil påtage sig forskellige opgaver i rådet. Vi har i mange år haft et velfungerende menighedsråd. Det skal vi hjælpe hinanden med fortsat at have. 

Vi håber at se jer til Orienteringsmødet i juni og til Valgforsamlingen i september.