Alle gudstjenester begynder kl. 10.00 hvis ikke andet er nævnt

Gudstjenesterne her i kirken er velbesøgte. Mange kommer for både at høre evangeliet og for at tage del i et rige liv og fællesskab, der udfolder sig både ved kirkekaffen efter gudstjenesterne og i kirkens mange andre former for menighedsliv i de forskellige aktiviteter. Det hele udspringer af menighedens gudstjeneste om søndagen.

Fotografering, også uden blitz, og videooptagelse: Menigheden i Sorgenfri ønsker ikke at du fotograferer og filmer under gudstjenesten og beder dig respektere dette. Præsterne kan altid overtales til at stille op til forevigelse efter gudstjenesten.

 

Er du dårligt gående ? Så kontakt Kirkekontoret og hør om muligheden for at komme med kirkebilen om søndagen.

 

Vil du gerne høre en ældre prædiken ? Så kontakt Anne Katrine på mail aks@km.dk 

 

 

Virumgård

Ca. hver tredje torsdag i måneden har afholdes der gudstjeneste på plejehjemmet Virumgård, for dets beboere og pårørende.

Gudstjenesten begynder 14.30. Det er Søren Hermansen, som står for gudstjenesterne.