Indmelding

Hvis du er døbt med en kristen dåb i ”Faderens, Sønnens og Helligåndens navn” i Danmark eller i udlandet, kan du blive optaget i folkekirken. Du skal skrive en anmodning om optagelsen og vedlægge din dåbsattest. Anmodningen afleveres til en præst i folkekirken.

Når en præst har imødekommet dit ønske om optagelse i folkekirken, vil dit medlemskab blive registreret i CPR-registret, og du vil modtage en ny fødsels- og dåbsattest, hvis du er født i Danmark. Er du født i udlandet vil du modtage en bekræftelse på dit medlemskab.

Hvis du er døbt i folkekirken, har meldt dig ud og senere fortryder det, kan du godt blive genoptaget. Det gør du ved at kontakte den kirkebogsførende sognepræst i det sogn, hvor du bor. Find ud af hvilket sogn du bor i på sogn.dk  - du finder den kirkebogsførende sognepræst under menupunktet "PRÆSTER & MEDARB."   

Du er velkommen til at kontakte kirkekontoret personligt, på tlf. 45852372 eller på sorgenfri.sogn@km.dk hvis du har brug for vejledning.

Udmelding

Hvis du ønsker at melde dig ud af folkekirken, skal du anmelde det til kirkekontoret ved at skrive et brev, hvori du beder om at blive udmeldt. Send dine personlige oplysninger samt en underskrift i brevet. Du skal i samme brev sende din dåbsattest.

Send brevet eller aflever det til Kirkekontoret, Hummeltoften 1, 2830 Virum. Du er naturligvis også meget velkommen til selv at møde op på kirkekontoret med de samme oplysninger for at melde dig ud.

Din udmeldelse vil blive registrerest i CPR-registret, og du vil fra kirkekontoret få en ny fødsels- og dåbsattest hvorpå der står, at du er udmeldt af Folkekirken.

Husk, at når du er udmeldt af Folkekirken har du ikke længere ret til at få foretaget kirkehandlinger, d.v.s. vielse eller begravelse og bisættelse, ved folkekirkens præster.