Medlemsskab

Indmeldelse

Hvis du er døbt med en kristen dåb i ”Faderens, Sønnens og Helligåndens navn” i Danmark eller i udlandet, kan du blive optaget i folkekirken. Du skal skrive en anmodning om optagelsen og vedlægge din dåbsattest. Anmodningen afleveres til en præst i folkekirken.

Når en præst har imødekommet dit ønske om optagelse i folkekirken, vil dit medlemskab blive registreret i CPR-registret, og du vil modtage en ny fødsels- og dåbsattest, hvis du er født i Danmark. Er du født i udlandet vil du modtage en bekræftelse på dit medlemskab.

Hvis du er døbt i folkekirken, har meldt dig ud og senere fortryder det, kan du godt blive genoptaget. Det gør du ved at kontakte den kirkebogsførende sognepræst i det sogn, hvor du bor. Find ud af hvilket sogn du bor i på sogn.dk  - du finder den kirkebogsførende sognepræst under menupunktet "PRÆSTER & MEDARB."   

Du er velkommen til at kontakte kirkekontoret personligt, på tlf. 45852372 eller på sorgenfri.sogn@km.dk hvis du har brug for vejledning.

Udmeldelse

Hvis du ønsker at melde dig ud af folkekirken, skal du henvende dig til kirkekontoret i dit bopælssogn.
Du kan henvende dig personligt eller ved at skrive et brev eller en mail.  Se vores kontaktoplysninger her.

Når du henvender dig, skal du oplyse, hvor og hvornår du er født og døbt. Oplysningerne fremgår af din fødsels- og dåbsattest. 

Din udmeldelse vil blive registrerest i CPR-registret. Bagefter vil du fra kirkekontoret få tilsendt en ny fødsels- og dåbsattest, hvor der står, at du er udmeldt af folkekirken og hvornår det er sket. 

Husk, at når du er udmeldt af folkekirken, har du ikke længere ret til at få foretaget vielse og  begravelse/bisættelse ved folkekirkens præster.

 

 

Ophavsret: