Dåb og navn

Alle børn i Danmark skal have et navn, som består af fornavn og efternavn, senest 6 måneder efter fødslen. Dette kan ske ved enten dåb eller navngivning:

 

DÅB

Hvis I vil navngive jeres barn ved dåb, skal I kontakte kirkekontoret og aftale et tidspunkt for dåb. Ved dåben bliver jeres barn medlem af folkekirken.

Inden dåben kommer I til en dåbssamtale med den præst, der skal døbe jeres barn.

Til kirkekontoret skal I, senest 3 uger inden dåben, oplyse hvem der skal være barnets faddere. Der skal være 2-5 faddere inkl. gudmor/far. I kan også vælge selv at bære jeres barn.

For være fadder/gudforælder skal man være i konfirmationsalderen eller ældre, og man skal være døbt med en kristen dåb.

Efter dåben får I en fødsels- og dåbsattest for jeres barn.

 

Navngivning

Hvis I vil navngive jeres barn, skal I gøre det via www.borger.dk ved brug af jeres Nem-ID. Når vi har registreret navngivningen vil I modtage en kvittering i jeres e-Boks. I kan efterfølgende få en personattest på kirkekontoret, sendt med digital post eller sendt som papirbrev. I kan læse mere om attester her

Når I navngiver jeres barn ved anmeldelse bliver det ikke medlem af folkekirken.

På www.familieretshuset.dk kan I finde en liste over alle godkendte fornavne i Danmark. I kan også kontakte os på kirkekontoret hvis I ønsker rådgivning om navnelovgivningen.

 

Voksendåb

Finder du ud af senere i livet, at du gerne vil døbes, så er dette også muligt. Kontakt en af kirkens præster, og de vil hjælpe dig videre.

 

Navneændring

Ønsker du at ændre fornavn, mellemnavn eller efternavn, så skal du sende en ansøgning via www.borger.dk ved brug af dit Nem-ID. Bemærk at det p.t. koster 505 kr. at få sagsbehandlet en ansøgning om navneændring. Dette gebyr skal betales inden sagsbehandlingen kan begynde.

Hvis dit ønske om navneændring kan imødekommes, vil navneændringen blive registreret i CPR, og du vil modtage en kvittering i din e-Boks.

Du kan efterfølgende rekvirere en ny personattest eller fødsels- og dåbsattest. Er du født i udlandet, kan du rekvirere en personattest - læs mere om attesttbestilling her

På www.familieretshuset.dk og www.borger.dk kan du få information om navneloven og om dine muliigheder for at ændre navn.

 

Ophavsret: