Kordegn Bente Torp: 45852372, mail sorgenfrikirke@mail.tele.dk

1. Kirketjener Gitte Thiel: mobil 24941088, mail  gitte@sorgenfrikirke.dk

2. Kirketjener Ruben Odgaard: mobil 20222472 , mail ruben@sorgenfrikirke.dk

Organist Peter Navarro-Alonso kan kontaktes på: peter@sorgenfrikirke.dk

Korleder og Organistvikar Vibeke Sahner Ockelmann:mobil 29421669; mail v_s_ockelmann@hotmail.com