Bryllup

Når I vil giftes

I kan blive gift i en folkekirke, hvis mindst en af jer er medlem af folkekirken.
Hvis I gerne vil giftes i Sorgenfri Kirke, skal I kontakte en af præsterne og aftale et tidspunkt for vielsen.
Bagefter skal I kontakte kirkekontoret, så aftalen kan blive skrevet ind i kirkens kalender. I skal samtidig oplyse jeres navne og CPR-numre, så vielsen kan blive registreret i CPR, når den har fundet sted. 

Det skal I huske: Prøvelsesattest og bryllupsvidner 
Inden selve vielsen i kirken skal I have lavet en prøvelsesattest. Det gør I ved at ansøge om en ægteskabserklæring på borger.dk. Så undersøger jeres bopælskommune, om det er i orden, at I bliver viet, herunder om I er gift i forvejen. Prøvelsesattesten må højst være 4 måneder gammel på vielsesdatoen. Når I modtager prøvelsesattesten fra kommunen, skal I sende den videre til kirkekontoret. Vi skal have den senest 14 dage inden brylluppet. 

I skal også oplyse navn og adresse på to bryllupsvidner. For at være vidne skal man være myndig og man skal være til stede i kirken ved vielsen. Men man behøver hverken at være døbt eller medlem af folkekirken. 

Navneændring i forbindelse med vielsen
Hvis I ønsker at ændre navn på bryllupsdagen, skal I ansøge om navneændring via borger.dk 

Samtale med præsten
Cirka en uge inden vielsen kommer I til en bryllupssamtale med den præst, der skal vie jer. Her vil I gennemgå ritualet, vælge salmer og snakke om, hvad ægteskabet er for en størrelse osv. 

Efter vielsen får I udleveret en vielsesattest. 

Kirkelig velsignelse af borgerligt ægteskab
Hvis I er blevet gift på rådhuset og gerne vil velsignes i kirken, skal I kontakte en af præsterne for at aftale et tidspunkt. Bagefter skal I kontakte kirkekontoret, så aftalen kan blive skrevet i kirkens kalender.

Fordi I allerede er gift, skal I ikke aflevere prøvelsesattest og oplysning om vidner. 

Cirka en uge inden velsignelsen kommer I til en samtale med den præst, der skal velsigne jer. Her vil I gennemgå ritualet og vælge salmer mm.

Efter velsignelsen får I udleveret en velsignelsesattest.

Fotografering og videooptagelser
Hvis I vil fotografere og videofilme vielsen/ velsignelsen skal I aftale det i god tid med præsten. 

Ophavsret: