MENIGHEDSRÅDET 2017 - 2020

Martin Bojesen, Formand (kan kontaktes på mail 7122@sogn.dk)

Kirsten Damgaard, Næstformand

Anders Torp Gundersen, Formand kirke- og præstegårdsudvalg

Ulla W. Jeppesen

Inger Christensen, Kontaktperson

Ebbe Lockenwitz

Mogens Stern, Kasserer

Niels-Ebbe Damgaard

Helle Gamborg

Niels-Erik Oldenburg, Suppleant

Dan Lieberkind, Suppleant

Poul Erik Branebjerg, Suppleant

Claus Harkjær, Suppleant

Axel Pfeiffer, Suppleant

Carsten Andersen, Kirkeværge (Carsten er valgt uden for Menighedsrådet, men deltager i møderne)

 
 
For kontakt indeholdende persofølsomme oplysninger, benyt linket: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?mid=7122