Menighedsrådet

MENIGHEDSRÅDET 2016 - 2020

Martin Bojesen, formand (kan kontaktes på mail 7122@sogn.dk

Kirsten Damgaard, næstformand

Niels-Ebbe Damgaard

Inger Christensen, kontaktperson

Anders Torp Gundersen, formand for Kirke- og præstegårdsudvalget

Ulla W. Jeppesen

Mogens Stern, kasserer

Helle Gamborg

Poul Erik Branebjerg

Niels-Erik Oldenburg, suppleant

Dan Lieberkind, suppleant

Claus Harkjær, suppleant

Axel Pfeiffer, suppleant

Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af:

Søren Hermansen, sognepræst

Kathrine Holme Johannesen, sognepræst

Anne Katrine Berthou Sylvest, sognepræst

 

Cyril Olsen, kirkeværge, valgt uden for menighedsrådet, deltager i møderne uden stemmeret.

Gitte Thiel, medarbejderrepræsentant, deltager i møderne uden stemmeret.

 
 
For kontakt indeholdende personfølsomme oplysninger, benyt linket: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?mid=7122